Västra Götalands landskapsdessert

kdbakelse

Under 50-talets Sverige hade drygt 80 % av befolkningen anknytning till jordbruket. I våra dagar är ca 3 % av befolkningen kvar i jordbruksnäringen. Mjölkbönderna blir allt färre och de besättningar som finns rationaliseras ofta till allt större enheter. Tillgången på råmjölk är mycket begränsad.

I Västra Götaland har man en lång historia där ”mulens marker” och ett öppet landskap spelar en central roll. Oändliga är de stenmurar som gör Västergötland till ett karakteristiskt beteslandskap. Tack vare att västergötland är Sveriges kotätaste ditrikt, kan vi njuta av det öppna landskapet och lansera Kalvdans som vår landskapsdessert.