Smakernas ark mfl

SlowFood Smakernas Ark, Kalvdansen är en av fem svenska maträtter som klarat kvalificieringen  “god,ren och rätttvis” SlowFoodWest.se

Kullings Kalvdans är medlem i nätverken Västgötalandet, Smaka på Västsverige, Sjuhäradsmat och Svensk Cater.

Västgötalandet: vastsverige.com/sv/vastgotalandet

Smaka på Västsverige: vastsverige.com/sv/Smaka-pa-Vastsverige

Sjuhäradsmat: sjuharadsmat.se

Svensk cater: svenskcater.se